Kommande årsmöte

På årsmötet i augusti 2019 beslutades att förlägga årsmöte med årsträff 2020 i Linköping, lördag 29 – söndag 30 augusti.

Linköping är den troliga förebilden till den stad där Lotta går på universitetet och Paul börjar arbeta på företaget Electrona.

Senast uppdaterad 2019-08-21