Kommande årsmöte

På årsmötet 2018 bestämdes att platsen för 2019 årsmöte med årsträff ska vara i pensionatsmiljö någonstans i Värmland.

Tidpunkten för årsträffen är preliminärt veckoslutet 24 – 25 augusti med årsmötet lördagen den 24:e.
Den kan behöva flyttas till tidigare eller senare veckoslut med hänsyn till bokningsläget på den plats som väljes.

I Esters efterlämnade anteckningar finns noterat ett pensionat i östra Värmland som är använt som förebild för miljön i Kaja och de nio elefanterna.
Även i Kära Lotta och Då kör vi då, Lotta utspelas en del av handlingen på ett pensionat i Värmland.

Planen är att hitta något pensionat, troligtvis utanför tätorterna, där det både finns boende och tillgång till möteslokal till rimligt pris.
Skulle det visa sig alldeles omöjligt att hitta någon rimlig plats i Värmland så ingår Linköping som reserv i förslaget. Linköping är den troliga förebilden för miljön under Lottas universitetsstudier.

 

Senast uppdaterad 2018-09-13