Medlemskap

Hur blir du medlem?
Sällskapet har nu drygt 300 medlemmar
Årsavgiften betalas per kalenderår.
För år 2018 är avgiften 150 kronor för enskild medlem och 300 kronor för familj på samma adress.
Barn har gratis medlemskap till och med det år barnet fyller 10 år.
Den som vill bli medlem ombedes skicka
namn, adress, telefonnummer samt födelseår och e-postadress till
Sällskapet för Ester Ringnér-Lundgren

Vårt plusgirokonto är pg 22 74 40-5
Vi har organisationsnummer 802433-0428

Vad får du som medlem?
-medlemsbevis
-vara med i ett nätverk där alla delar samma intresse
-matrikel
-sällskapets knapp
-årsskrift
-fyra nyhetsbrev per år
-bidra med egna idéer om hur vi utvecklar föreningen
-vara med på årsträffarna
-lära dig mer om författarinnan och hennes alster