Nyutgivning

Ett av Sällskapets mål är att verka för nyutgivning av Esters böcker.

Efter många års lobbyverksamhet har detta givit frukt.

Från hösten 2016 har Wahlströms Bokförlag börjat utge böckerna på nytt som e-böcker och print-on-demand.

Hur långt utgivningen fortskridit kan ses på Adlibris och Bokus för köp av e-böcker och print-on-demand
eller Storytel för e-böcker att läsa som abonnent.

(”print-on-demand” innebär att böckerna trycks i enstaka exemplar allteftersom de beställs.)