Styrelse

Styrelsen 2017
Ordförande: Marianne Ringnér
Vice ordförande: Caisa Svärdén
Kassör: Marianne Lundin
Sekreterare: Karin Eklöf
Ledamot: Margareta Boman
Ledamot: Rut Bånnsgård
Suppleant: Mona Johansson Skantze
Suppleant: Pernilla Hijstee  — 2017-08-26
Suppleant: Gunilla Hultgren  2017-08-26 —

Funktioner utanför styrelsen
Webbansvarig: Rut Bånnsgård
Bloggansvarig: vakant
Facebookansvarig: Margaretha Weimar
Redaktör för nyhetsbrev: Rut Bånnsgård
Revisor: Per Skoglund
Revisorssuppleant: Gunnel Johnson
Valkommitté: Maija Ullström (sammankallande), Per Svärdén