Styrelse

Styrelsen 2019
Ordförande: Marianne Ringnér
Vice ordförande: Caisa Svärdén
Kassör: Marianne Lundin
Sekreterare: Mona Johansson Skantze
Ledamot: Margareta Boman
Ledamot: Rut Bånnsgård
Ledamot: Therese Hallenquist, från 2019-08-17
Suppleant: Gen Larsson
Suppleant: Bitte Heedman, från 2019-08-17

Funktioner utanför styrelsen
Webbansvarig: Rut Bånnsgård
Bloggansvarig: vakant
Facebookansvarig: Margaretha Weimar
Redaktör för nyhetsbrev: Rut Bånnsgård
Revisor: Per Skoglund
Revisorssuppleant: Gunnel Johnson
Valberedning: Maija Ullström (sammankallande), Per Svärdén, Karin Eklöf

Senast uppdaterad: 2019-09-21