Karlshamn 2012

Årsträff med årsmöte 25 – 26 augusti 2012

2012 var det 50 år sedan den första boken i serien om Kaja kom ut. I dessa böcker beskrivs att Kaja bor i en hamnstad i södra Sverige, närmast Blekinge. Många miljöer som beskrivs skulle kunna ha sin förebild i Karlshamn som därför fick bli platsen för årsträffen 2012.

 

Samling skedde på stadens bibliotek där Sällskapets utställning Till sjöss med Ester och hennes litterära personer öppnade samma dag.

 

 

 

 

Under vandringen tittade vi bland annat på rådhuset som Kaja förevisar för sin klass- och inackorderingskamrat Git i den första boken, Kaja och spökbåten.

 

 

 

 

Under den fortsatta promenaden besåg vi andra platser i stadens centrum som skulle kunna tjänat som förebild till miljön i böckerna.

 

 

 

 

 

Vandringen avslutades vid föreningsgården Flottans män, där Sällskapet hyrt in sig för återstoden av dagens programpunkter, buffelunch, årsmötesförhandlingar och middag.

 

 

Före middagen fanns det utrymme för att bese den gamla bebyggelsen i närheten av föreningsgården som skulle kunna utgöra förebild för Båtsmanskvarteren som beskrivs i Kajaböckerna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Söndagens program inleddes med en båttur till ett gammalt kastell i hamninloppet.

 

 

 

Därefter följde vi Karlshamn fina Strandpromenad och inspirerade av händelserna i Hemligt budskap, Kaja! så spanade vi naturligtvis efter någon eventuell flaskpost.

 

 

 

Målet för promenaden var Villa Utsikten, där vi skulle äta lunch, den sista programpunkten på detta årets träff.
Den här byggnaden skulle kunna vara förebilden till böckernas Strandvillan.

 

Text: Rut Bånnsgård     Bilder: Mona Johansson Skantze, Therese Hallenquist och Rut Bånnsgård

Senast uppdaterad: 2019-08-21     Tillbaka till Årsträffar