Kommande årsmöte

På årsmötet i augusti 2019 beslutades att förlägga årsmöte med årsträff 2020 i Linköping, På grund av rådande läge med coronaviruset ställdes årsträffen 2020 in och Linköping blir plats för årsträffen 2021 istället, 28-29 augusti.

Linköping är den troliga förebilden till den stad där Lotta går på universitetet och Paul börjar arbeta på företaget Electrona.

Senast uppdaterad 2020-09-22