Kommande årsmöte

På årsmötet i augusti 2019 beslutades att förlägga årsmöte med årsträff 2020 i Linköping. På grund av coronaviruset ställdes årsträffen 2020 och 2021 in och årsmöte hölls digitalt via zoom. Linköping blir plats för årsträffen 2022 istället, 27-28 augusti.

Linköping är den troliga förebilden till den stad där Lotta går på universitetet och Paul börjar arbeta på företaget Electrona.

Senast uppdaterad 2021-09-15