Kommande årsmöte

På årsmötet i augusti 2019 beslutades att förlägga årsmöte med årsträff 2020 i Linköping. På grund av coronaviruset ställdes årsträffen 2020 in och årsmötet hölls digitalt via zoom. Förhoppningen var att årsträffen 2021 skulle kunna hållas i Linköping men även i år blir det ett digitalt årsmöte via zoom, den 28 augusti kl. 15.00. Linköping blir plats för årsträffen 2022 istället, 27-28 augusti.

Linköping är den troliga förebilden till den stad där Lotta går på universitetet och Paul börjar arbeta på företaget Electrona.

Senast uppdaterad 2021-04-25