Kommande årsmöte

På årsmötet i augusti 2019 beslutades att förlägga årsmöte med årsträff 2020 i Linköping. På grund av coronaviruset ställdes årsträffen 2020 och 2021 in och årsmöte hölls digitalt via zoom. Linköping blir plats för årsträffen 2022 istället, 27-28 augusti.
Motioner inför årets möte och förslag för årsmötesplats 2023 ska vara inskickade senast 31 maj 2022.

Linköping är den troliga förebilden till den stad där Lotta går på universitetet och Paul börjar arbeta på företaget Electrona.

Senast uppdaterad 2022-04-15