Medlemskap

Hur blir du medlem?
Sällskapet har nu drygt 300 medlemmar
Årsavgiften betalas per kalenderår.
För år 2024 är avgiften 150 kronor för enskild medlem eller 300 kronor för familj på samma adress.
Barn har gratis medlemskap till och med det år barnet fyller 10 år.
Den som vill bli medlem ombedes skicka
namn, adress, telefonnummer, födelseår och e-postadress till
Sällskapet för Ester Ringnér-Lundgren
samt sätta in medlemsavgiften på vårt plusgirokonto.

Vårt plusgirokonto är 22 74 40-5
Vi har organisationsnummer 802433-0428

Vad får du som medlem?
-vara med i ett nätverk där alla delar samma intresse
-tillgång till en sluten facebookgrupp med aktiviteter för medlemmar
-tillgång till en sluten bokcirkel på facebook för medlemmar
-matrikel
-sällskapets knapp
-medlemsbevis
-årsskrift (ett familjemedlemskap innebär 2 årsskrifter)
-fyra medlemsbrev per år
-bidra med egna idéer om hur vi utvecklar föreningen
-vara med på årsträffarna
-lära dig mer om författarinnan och hennes alster

Lagring av personuppgifter
Den 25 maj 2018 ersätts PUL (Personuppgiftslagen) med en dataskyddsförordning som gäller i hela EU, General Data Protection Regulation, GDPR.
När du blir medlem i Sällskapet för Ester Ringnér-Lundgren genom att betala medlemsavgift lämnar du ditt namn, adress, e-postadress, mobilnr och födelseår. Vi lagrar dina uppgifter så länge du är medlem Vi behöver uppgifterna för att kunna kontakta dig med information om våra aktiviteter. Födelseår behöver vi för att följa hur medlemmarnas åldersfördelning är. När du blir medlem betyder det att du godkänner att dina uppgifter finns med i vår medlemsmatrikel som skickas med e-post till medlemmarna. Vi brukar fotografera på våra aktiviteter och bilderna kan finnas på vår hemsida och Facebooksida. Om du inte vill finnas med på bilder har du möjlighet att säga till.
Vi lämnar inte dina uppgifter vidare. Du kan när som helst begära att vi ändrar eller tar bort dina uppgifter.

Senast redigerad: 2024-02-19