Styrelse

Styrelsen 2024
Ordförande: Marianne Ringnér
Vice ordförande: Caisa Svärdén
Kassör: Marianne Lundin
Sekreterare: Mona Johansson Skantze
Vice sekreterare: Gunilla Frangeur
Ledamot: Anna Dunér
Suppleant: Heléne Cimander
Suppleant: Eva Nyström

Funktioner utanför styrelsen
Webbansvarig: Marianne Ringnér
Bloggansvarig: vakant
Facebookansvarig: Margaretha Weimar
Redaktör för medlemsbrev: Ambulerande
Revisor: Per Skoglund
Revisorssuppleant: Gunnel Johnson
Valberedning: Britt-Marie Åhlund, Karin Johansson
För att komma i kontakt med styrelsen mejla Sällskapet för Ester Ringnér-Lundgren

Senast uppdaterad: 2024-02-20