Styrelse

Styrelsen 2023
Ordförande: Marianne Ringnér
Vice ordförande: Caisa Svärdén
Kassör: Marianne Lundin
Sekreterare: Mona Johansson Skantze
Ledamot: Therese Hallenquist
Ledamot: Anna Dunér
Suppleant: Heléne Cimander
Suppleant: Gunilla Frangeur

Funktioner utanför styrelsen
Webbansvarig: Therese Hallenquist, Marianne Ringnér
Bloggansvarig: vakant
Facebookansvarig: Margaretha Weimar
Redaktör för medlemsbrev: Marianne Ringnér
Revisor: Per Skoglund
Revisorssuppleant: Gunnel Johnson
Valberedning: Britt-Marie Åhlund, Karin Johansson
För att komma i kontakt med styrelsen mejla Sällskapet för Ester Ringnér-Lundgren

Senast uppdaterad: 2023-02-26