Ester

EsterRingnerLundgren

Foto:  Michael Svensson

Ester Ringnér-Lundgren (1907 – 1993)

Ester Ringnér-Lundgren föddes 1907 i Norrköping. Hon tog småskollärarexamen 1927 i Malmköping.
Ester Ringnér-Lundgren älskade att skriva och bestämde sig redan i unga år för att bli författare.
Under många år fick hon sagor publicerade i Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Folkskolans Barntidning m.fl.

Den första boken var en barnbok, Kvirre och Hoppsan, som gavs ut 1951 på B. Wahlströms bokförlag.
Den följdes av flera om samma små troll.

I trollens värld utspelar sig också böckerna om Trulsa och Pysseliten, en annan mycket uppskattad bokserie för barn.
Den användes under många år i skolornas svenskundervisningen på lågstadiet.

Ester Ringnér-Lundgren skrev även ungdomsböcker och de absolut mest älskade böckerna var de om Lotta. Dessa skrevs under pseudonymen Merri Vik.
Den första boken heter Det är Lotta, förstås! och kom ut 1958, och den 47:e boken i serien heter Liselott, Lottas dotter och utkom 1991.

Ester Ringnér-Lundgren ville skriva positivt. Hon skrev med mycket glädje och optimism, även om vemodet kunde lura strax under ytan.

En hel del nyttig kunskap finns inpusslad. Det kan gälla historia, litteratur, konst och musik.

Att böckerna var uppskattade fick Ester Ringnér-Lundgren under alla år bevis på genom mängder av beundrarpost,
och Lottaböckerna kom ständigt ut i nya upplagor.

Förutom ovan nämnda böcker skrev Ester Ringnér-Lundgren bl. a. böckerna om Tussi, Trollslottet, Trollstenen,
Geten Alexander (pseudonym Beril Björk) och Gammaldags sagor där alla är barnböcker.

Bland flickböckerna kan förutom Lotta-böckerna nämnas I samma klassTur i oturenSämst i klassen,
böckerna om Kri och Vimsi, böckerna om Kaja, Camilla får upp ett spår.
Under pseudonymen Kaj Ringnér skrev hon Akta hjärtat Ann-Sofie samt Ugglor i mossen som är den enda boken med grön rygg dvs en pojkbok.

1972 kom den hundrade boken ut som heter Soliga sagor. Samma år var Ester Ringnér-Lundgren på bokmässan i Frankfurt
och presenterade sina böcker.

Totalt har Ester Ringnér-Lundgren givit ut ca 140 böcker i 3,5 milj exemplar.

Många av böckerna är översatta till andra språk; Lottaböckerna till danska, norska, finska, isländska och tyska.
Så sent som år 2007 kom några titlar i nytryck i Finland.

De första böckerna om Trulsa är översatta till engelska och tyska och Geten Alexander till tyska.

Mer fakta finns i bland annat

  • The World Who´s Who of Women (Third Edition) 1976.
  • Nationalencyklopedin
  • Författaren själv Redaktör Bo Heurling. Ett biografiskt lexikon av och om 1189 samtida svenska författare. Wiken förlag 1993
  • Wahlströms jubileumsbok Alla tiders bokserie av Kenneth Ahlborn och Urban Nilmander. Tryckt 1999