Sällskapet

Foto: Marianne Ringnér

 

Allmänt

Sällskapet har hela Ester Ringnér-Lundgrens författarskap som tema, men det ställs absolut inga krav på att känna till alla hennes verk. Alla är varmt välkomna som medlemmar! Sällskapet är en idell förening, politiskt och religiöst obunden.

 

Sällskapets syfte

  • Att främja kännedom och forskning kring Ester Ringnér-Lundgren och hennes författarskap.
  • För att förverkliga sitt syfte skall sällskapet arbeta för följande punkter
  • Arbeta för nyutgivning av hennes böcker
  • Aktivt söka påverka bibliotek att ta in hennes produktion
  • Introducera nya generationer för hennes litteratur
  • Främja forskning och intresse för hela den genre författarinnan tillhör
  • Organisera aktiviteter som följer sällskapets syften