Nyutgivning

Ett av Sällskapets mål är att verka för nyutgivning av Esters böcker.

Efter många års lobbyverksamhet har detta givit frukt.

Från hösten 2016 har Wahlströms Bokförlag börjat utge böckerna på nytt som e-böcker och print-on-demand.

Adlibris finns Lotta-böckerna att köpa som e-böcker och vissa av dem även i pappersform som print-on demand.
Ett antal av Esters övriga böcker finns också att köpa som e-böcker.

Bokus finns också Lotta-böckerna att köpa som e-böcker och även där vissa av dem även som print-on-demand samt ett antal av Esters övriga böcker som e-böcker.

Som abonnent på Storytel har man tillgång till alla Lotta-böckerna samt ett antal av Esters övriga böcker under eget namn eller pseudonymen Kaj Ringnér.

(”print-on-demand” innebär att böckerna trycks i enstaka exemplar allteftersom de beställs.)