Ljus i Luciatid

När jag läser i Rena mörkret, Lotta! om tända eller inte tända lucia­kronor så börjar jag ref­lek­tera lite över tekni­kens utveckling.

Långt tillbaka hade man ju inte annat att tillgå än levan­de ljus. Jag har ett svagt min­ne av att man, åtminstone i vissa fall, kunde skymta en vit duk bakom lingonriset i luciakronorna. Det borde  ha skyddat lucian från att få rinnande stearin i håret i alla fall. Däremot tyckte jag det fortfa­rande såg riskabelt ut att det skulle tända eld på håret.

För tärnorna så var det väl lite lättare att hålla reda på ett ljus som man bar framför sig. I  dragiga lokalen kunde det nog ändå vara risk för att få stearin på händerna trots en man­schett på ljuset.

Det första i utvecklingsväg som jag kommer ihåg var när man kunde elektrifiera luciakro­norna. Det behövdes dock ett lite större bat­teri, ofta ett eller två av den här platta typen som var vanlig i ficklampor. Batteriet behövde anslutas med en lång kabel och gömmas någonstans i lucians kläder.
I Lottas fall var det tydligen ett batteri eftersom hon kunde hålla det i handen med ledningen ned genom ärmen.

Sedan drar jag till minnes ett luciafirande i en bygdegård i den trakt där jag växte upp. Åskå­darna tyckte det var  s å  stämningsfullt med bl a tärnornas, som de trodde, le­vande ljus. Ända tills en av de små tärnorna petade sig i näsan med ”lågan” på sitt ljus. Då, om inte annat, måste det ha uppdagats att ut­veck­lingen hade gått dit hän att man kunde försör­ja en glödlampa med ett batteri som var så li­tet att det fick plats inuti ljuset. Det här fram­steget kunde man givetvis utnyttja i lucia­kro­norna också för att slippa de stora batteri­erna och kabeln innanför lucialinnet.

Nu på senare år har möjligheten att ersätta glödlampor med lysdioder varit rent explosi­onsartad. Till att börja med hade lysdioderna ett ganska kallt ljus men på senare tid har man även lyckats framställa lite varmare, hemtrevligare färgtemperatur.

Text: Rut Bånnsgård     Tidigare publicerad i medlemsbrev nr 4, 2016.

Tillbaka till Krönikor